VVDI BIM tool Pro

 


Zapytaj o cene i dostępność: VVDI BIM tool Pro  Xhorse VVDI BMW :
  1. Obsługa programowania dla  serii E /F/G
  2. Obsługa  kodowania  dla serii E / F/G
  3. Dodawanie kluczy przez OBD :CAS1/CAS2/CAS3/CAS3+/ISTAP/ etc.
  4. Generowanie pliku klucza  dla: CAS1/CAS2/CAS3/CAS3+/ISTAP/CAS4/CAs4+, etc.
  5. Wymiana modułu, reset dystansu, generowanie klucza dla  platformy FEM/BDC
  6. Reset dystansu dla  CAS1/CAS2/CAS3/CAS3+/ISTAP/CAS4/CAs4+
  7. Odczyt EPP i synchronizacja  danych w CAS1/CAS2/CAS3/CAS3
  8. Symulacja ECU i CAS , synchronizacja  ELV i CAS
  9. Odczyt ISN z ECU 

  ===== BMW V1.8.5 (2022-05-23) =====
  -Wymagane frimware V1.8.4

  1. Obsługa przebiegu w ISTAP CAS3+ przez  OBDII
  2. Obsługa odczytu części eeprom z  ISTAP(9389115/9389116/9395656/9395657) przez  OBDII
  3. Wsparcie dla zmiany CAS ISN  w  ISTAP(9389115/9389116/9395656/9395657) przez  OBDII
  4. Obsługa zapisu  wlasnego kodu VO 

  ************************************************************************
  *** 2021-12-24
  *** Require firmware V1.8.4
  ************************************************************************
  ===== BMW V1.8.4 =====
  ******** This version must update the device firmware to V1.8.4 ********
  1. Improvement for E-Series programming and coding
  2. Improvement for F/G-Series programming and coding
  3. Bugfix

  V1.8.0 (2021-07-13 )
  ********   Wymagany update FW  do  to V1.8.0   ********
  1.Aktualizacja FW V1.8.0: (Menu->Synchronize device time->Check license)
  2. Po aktualizacji do  V1.8.0, wymagana synchronizacja (Menu->Synchronize device time->Online synchronize)
  3. Poprawki dla  F/G-Series programowanie i kodowanie 
  4. Uwaga - manual v2.0, -koniecznie przeczytaj
  5. Drobne poprawki 

  ===== BMW V1.7.5 =====  2021-06-08
  1. Poprawki dla Bosh ECU adapter .
  2. Dodano odblokowanie bezpośrednie FEM/BDC dla versji ISTA V4.28.41 
  3. Dodano resetowanie  EKPS 
  4. Dodano kasowanie klucza przez OBD  w  CAS1/CAS2/CAS3/CAS3+
  5. Dodano  funkcję otwierania drzwi przez OBD dla  CAS4/FEM/BDC(F/G programowanie i kodowanie->Funkcje specjalne->komendy )
  6. Inne poprawki

  ===== BMW V1.7.3 =====  2021-04-22
  Wymagane frimware  V1.6.4
  1. Bezpośrednia obsługa FEM/BDC
  2. Poprawki dla  E-Series programowanie 
  3. Poprawki dla r F/G-Series programowanie i kodowanie 
  4. Drobne poprawki

  VVDI BMW aktualizacja V1.6.0 
  ************************************************************************
  *** 2020-04-15  wymagane frimware  V1.4.6
  ************************************************************************
  ===== BMW V1.6.0 =====
  1. Poprawki dla  CAS4 OBD(5M48H/1N35H/1L15Y) FAST-MODE unlock  :
     1). odblokowanie  w 2 min 
     2). odczyt  D-FLASH(EEPROM), P-FLASH przez OBDII
     3). Obsługa wymiany CAS4  przez OBDII
     4). poprawki dla klucz/kessy przez  OBDII
  2. Poprawki dla  E-series programowanie i kodowanie : sprawdzanie kompatybilnej wersji
  3. Poprawki dla  F/G-series programowanie i kodowanie 
  4. wsparcie dla E-series 6HP ISN - wymagane połaczenie online 
  5. Dodano funkcje backup/restore licencji  FSC , obliczanie kodu aktywacji
  6. Wsparcie dla  odczytu ISN - EDC16xx, EDC17xx przez OBDII
  7. Poprawki dla  F-series funkcja specjalna  dla  Skyroof / Dach panaorama
  8. Poprawki dla wymiany  CAS3/CAS4/CAS4+
  9. Tworzenie danych do indywidualnej komunikacji z autem 

  ************************************************************************
  *** 2020-01-03
  *** Wymagane FRIMWARE V1.4.3
  ************************************************************************

  ===== BMW V1.4.9 =====
  1. Poprawki dla  F-Series kodowanie i programowanie wsparcie dla  listy sterowników 
  2. poprawki w odczycie/Dekodowaniu VIN
  3. Wsparcie dla resetu w  F-Series 6HP informacji o EWS 
  4. Funkcja specjalna dla  F/G series: Poprawki związywane z włączaniem zapłonu 
  5. Seria E - Synchronizacja  ECU  przez OBD2:  Dodano  N73_R0, N73_L0, ME9N62, ME9E65 etc

  ***********************************************************************
  *** 2019-12-26
  *** wymagane frimware  V1.4.3
  ************************************************************************
  ===== BMW V1.4.7 =====
  1. Poprawki dla E-Series kodowanie i programowanie w  E65
  2. Poprawki dla E-Series kodowanie i programowanie - ręczny wybór wersji
  3. Wsparcie dla F/G-Series   aktualizacja 1 etap 
  4. Poprawki dla identyfikacji G-Series 
  5. Poprawki dla przygotowania Dealer key w  FEM/BDC 
  6. Poprawki dla przygotowania Dealer key w  CAS4 
  7. Dodano funckję odczytu/zapisu transpondera : Menu->Special Function->Transponder Read/Write support HITAG2, HITAG3
  8. Detekcja  typu auta , identyfikacja VIN
  9. Dodano  funkcję specjalną dla F/G series:  reset  sterownika  silnika,  włączenie transport mode,  reset ELV, zapis  SVT, initializacja  Flexray.

  VVDI BMW Tool Update info:
  2019-11-16 Wymagane frimware  V1.4.3
  BMW V1.4.6

  1. Poprawki dla E-Series kodowanie i programowanie 
  2. Poprawki dla  F-Series kodowanie i programowanie 
  3. Drobne poprawki 

  VVDI BMW Tool Update info:
  V1.4.5 VVDI BMW Tool
  1. Poprawki dla  E-Series kodowanie i programowanie
  2. Poprawki dla  F-Series kodowanie i programowanie
  3. Poprawki dla  CAS4 OBD dodawanie klucza
  4. Drobne poprawki

  BMW V1.4.3 2019-10-23   Require firmware V1.4.3           
  1. Improvement for E-Series coding and programming
  2. Improvement for F-Series coding and programming
  3. Add support for CAS4(1L15Y) OBD key learning
  4. Bugfix

  V1.4.2

  2019-09-20            Require firmware V1.4.2
  BMW V1.0.0
  1. E-Series programming, coding, DTCs
  1). Support autodetect car chassis
  2). Support scan all car units
  3). Support calculate all configuration units
  4). Support read/write car configuration(FA)
  5). Support input HW/ZB number to programming
  6). Support calculate default coding from FA
  7). Support edit detail coding information, change car config
  8). Support many languages DTC code
  2. F-Series programming, coding, DTCs
  1). Support autodetect car chassis
  2). Support read/write car configuration(FA)
  3). Support calculate programming files from unit, car, whold database
  4). Support calculate default coding from FA
  5). Support edit detail coding information, change car config
  6). Support detail special function list from coding
  7). Support many languages DTC code
  3. CAS1/CAS2/CAS3/CAS3+/CAS3++ISTAP OBD key learning
  1). Support read key information, write key inforamtion
  2). Support key learning
  3). Support read/write EEPROM
  4). Support read ECU/gearbox synchronize codes
  5). Support write ECU/gearbox synchronize codes
  6). Support synchronize ECU and CAS
  7). Support synchronize CAS and ELV
  8). Support read ISN via OBDII
  9). Support reset KM via OBDII
  10). Support disable key/enable key
  4. CAS4(1L15Y)/CAS4+(5M48H) OBD key learning
  1). Support read CAS encrypt key via OBDII
  2). Support key learning via programmer and via ignition switch
  3). Support disable key/enable key
  4). Support erase key position
  5). Support reset KM via OBDII
  6). Support read ISN via OBDII
  7). Support backup/restore coding
  8). Support update original CAS4 file
  5. FEM/BDC OBD key learning
  1). Support read FEM/BDC encrypt key via OBDII
  2). Support key learning via programmer and via ignition switch
  3). Support disable key/enable key
  4). Support erase key position
  5). Support reset KM via OBDII
  6). Support read ISN via OBDII
  7). Support backup/restore coding
  8). Support exchange used FEM/BDC
  9). Support close/open transport mode
  10). Support reset ECU lock
  11). Support switch on ignition without working key
  6. CAS EEPROM dump key learning
  1). Support EWS1, EWS2, EWS3, EWS4, CAS1(0K50E), CAS2(2K79X), CAS3(0L01Y), CAS3+(0L15Y), CAS3++ISTAP(0L15Y, 0M23S)
  2). Support prepare dealer key via programmer
  3). Support disable key/enable key
  4). Support read ISN from working key
  7. 8HP Gearbox renew
  1). Support clear ISN in 8HP gearbox
  2). Support backup/restore coding
  3). Support reset adaptation information
  8. Read synchronize code from E-Series ECU: Support MEV9N46L, MSV70, MSS60, MS450, N62 etc
  9. Read E-Series/F-Series ECU ISN via OBDII
  1). Support MSV80, MSV801, MSD80, MSD81, MSD802, MSD812, MSD851
  2). Support MED17xx/MVD17xx/MEVD17xx/MV1722
  3). Support MED172/MEV17N46/ME17N45
  4). Support MEVD172Y/MEVD172/MEVD1725/B38/X63TU
  10. Support exchange ECU and CAS
  1). Support write ECU ISN via OBDII
  2). Support write ECU VIN via OBDII
  3). Support change ECU ISN and VIN with EEPROM dump
  4). Support chagne CAS1/CAS2/CAS3/CAS4 ISN and VIN with EEPROM dump
  11. CAS repair(OBD&EEPROM)
  1). Support repair ISTAP CAS
  2). Support repair CAS EEPROM(Service mode EEPROM), you can start engine after repair the file(CAS1,CAS2,CAS3,CAS3+,CAS3++ISTAP)
  12. CAS3+/CAS4+ lost all dump file support restore ISN and VIN
  1). Support CAS3+(1L15Y) encrypt version
  2). Support CAS3++(ISTAP) version
  3). Support CAS4+(5M48H) version
  13. File KM calibration
  1). Support EWS1, EWS2, EWS3, EWS4
  2). Support CAS1(0K50E), CAS2(2K79X), CAS3(0L01Y), CAS3+(0L15Y, 0M23S)
  3). Support CAS4(1L15Y), CAS4(5M48H, 1N35H)
  4). Support E-Series dashboard EEPROM(M35080)
  5). Support F-Series dashboard EEPROM(35160, 35128)
  14. Unlock HITAG2 key: Support lock hitag2 key made from BMW TOOL via programmer
  15. EWS3/EWS4 can read EEPROM, write EEPROM via CAS PLUG