KeyTool Global Region

Sprawdz jaki posiadasz  region zanim wyslesz  prośbę o zmianę


Gdy chcesz ustawić fabryczny region, wybierz RESTORE
Po otrzymaniu odpowiedzi, odczekaj 1-2h i zrób update FW