KeyTool Global Region

Sprawdz jaki posiadasz  region zanim wyslesz  prośbę o zmianę

2 lub więcej zapytań z tym samym numerem  rozpoznawane są jako spam 


Gdy chcesz ustawić fabryczny region, wybierz RESTORE
Po otrzymaniu odpowiedzi, odczekaj 1-2h i zrób update FW