48 96bit Tokens

 

Upewnij się że posiadasz aktywację  kopiowania 48 96bit 

Tokens
Write VVDI2 / KeyTool s/n